Regler och villkor

www.matchedbets.com (Matchade spel) tillhandahålls av SC Gold Marketing Services Ltd, Malta, MT2469-0701. När du besöker www.matchedbets.com (Matchade spel) samtycker du till att vara bunden av följande villkor. Matched Bets förbehåller sig rätten att ändra villkoren enligt vilka webbplatsen erbjuds och det är ditt ansvar att granska villkoren för ändringar. Användning av webbplatsen utgör fullständigt godkännande av villkoren.

VINSTERFRISK

Matchade satsningar gör allt för att säkerställa att den potentiella inkomsten för matchad vadslagning är korrekt representerad. Du förstår att intäkter är uppskattningar av vad du eventuellt kan tjäna och det finns ingen garanti för att du kommer att göra dessa inkomstnivåer som användare, och du accepterar att intäkter och resultaträkningar kommer att skilja sig från individ till individ.

Du förstår att det inte finns några garantier för hur länge matchade vadslagningar kommer att vara, eller hur länge du kommer att kunna fortsätta att tjäna på det.

DATASKYDD OCH LÄNKAR TILL TREDJEPARTSSIDOR

Matchade spel förbinder sig att informationen som samlas in på webbplatsen inte kommer att säljas eller delas med tredje part såvida det inte finns ett lagligt krav att göra det och du samtycker till att skada och hålla Matchade spel oskadliga med avseende på utgivning av personlig eller annan information enligt till dessa villkor.

Matchade spel kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Matched Bets ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser och tillhandahåller dessa länkar endast för att underlätta för dig. Du förstår att införandet av en länk inte innebär att Matched Bets godkänner webbplatsen eller någon koppling till dess operatörer. Ditt avtal med tredje parts webbplatser är exklusivt för varje webbplats och kommer inte att använda eller länka till matchade spel.

Mer information om hur Matchade spel skyddar och använder din personliga information finns i Integritetspolicy

BETALNINGEN BEHANDLAS

Vi sparar inte kreditkortsinformation inte heller delar vi kunduppgifter med någon 3rd parter.

FÖRBJUDET ELLER OFULLT ANVÄNDNING

Du måste vara minst 18 år för att kunna se, använda eller registrera dig på den här webbplatsen och du måste vara bosatt i Storbritannien eller Irland.

Du förstår att du inte får använda matchade spel för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Du får inte använda Matchade spel på något sätt som kan skada eller försämra webbplatsen eller störa någon annan parts användning och njutning av webbplatsen. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på något sätt som inte avsiktligt görs tillgänglig eller tillhandahålls genom matchade spel.

SERVICE

Innan du gör en beställning måste du skapa ett konto genom att ange din e-postadress och lösenord. Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord till någon tredje part i vilken form som helst och förbinder sig att informera Matchade Bets omedelbart om obehörig användning eller hot mot säkerheten som kan uppstå.

Med undantag för alla gratis prövningar måste prenumerationer betalas i förskott. Du kan välja ett månatligt eller årligt betalningsalternativ som börjar det datum då betalningen görs och prenumerationerna kommer att köras på obestämd tid såvida de inte annulleras av abonnenten.

PRODUKT LEVERANS

Efter att din betalning har behandlats har du omedelbar tillgång till de betalda funktionerna på MatchedBets.com.

ANNULLERING

Matched Bets förbehåller sig rätten att, utan ansvar för skador eller kostnader, vägra alla beställningar som har accepterats i följande situationer:

  • Felaktig eller icke-verifierbar faktureringsinformation
  • Beställningen flaggas av våra säkerhetssystem och är ovanlig eller mottaglig för bedrägeri.
  • Det finns anledning att tro att du är under 18 år
  • Det finns anledning att tro att du gör Matchat Bets-innehåll tillgängligt för tredje part

Matchade spel återbetalar kunder som deltar för första gången i 14-dagars testperioden för £ 1 om de begär det inom 14-dagarsperioden. Inga återbetalningar behandlas för andra medlemsnivåer som månads-, kvartals-, års- eller annat, när de använder en rabattkod eller om de har tjänat på att använda tjänsten under sin tid. Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att kontakta Matched Bets support på hello@matchedbets.com.

£ 1 PRÖVNING & SPECIALERBJUDANDEN

MatchedBets.com erbjuder ett 14-dagars introduktionsmedlemskap för 1 £. Vi kan också köra specialerbjudanden till rabatterat pris. Var uppmärksam på att introduktionserbjudanden endast kan krävas en gång av varje individ. Alla användare som försöker prenumerera flera gånger med rabattkoder eller introduktionserbjudanden bryter mot dessa villkor. MatchedBets.com förbehåller sig rätten att avsluta alla konton som är associerade med denna typ av aktivitet.

ANSVAR

Din användning av Matchade Bets-tjänsten sker på egen risk. Medan Match Bets gör allt för att säkerställa att innehållet är korrekt och felfritt gör det det utan garantier av något slag, varken uttryckt eller underförstått.

Matchade spel garanterar inte att funktionerna på webbplatsen är oavbrutna eller felfria, eller att fel kommer att korrigeras. Allt innehåll på matchade spel tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte ses som råd.

COPYRIGHT and INTELLECTUAL PROPERTY

Du förstår att du inte får kopiera, skriva om eller omformulera något av materialet på denna webbplats, för kommersiellt eller icke kommersiellt bruk, utan föregående skriftligt godkännande från Matched Bets. Detta inkluderar skriftligt innehåll, videor, designlayout, strategier, listor över erbjudanden och annat material på Matchade spel. Varje överträdelse av detta avtal kommer att leda till att ditt medlemskap upphör och ingen återbetalning eller ersättning kommer att ges.

Se ett vänprogram

MatchedBets.com har ett remisschema på 10 £. Du måste vara MatchedBets.com Trial eller Premium-medlem för att delta.

Du kan logga in på din remiss Dashboard här. På din hänvisningspanel hittar du en länk som är unik för ditt konto. För varje användare som registrerar sig på MatchedBets.com Premium efter att ha klickat på din remisslänk och förblir Premium-medlem i 30 dagar får du en belöning på £ 10 kontant, överförd till dig via PayPal.

Du behöver ett PayPal-konto för att få din belöning.

Belöningar kommer att betalas till dig när du begär betalning från din Dashboard för hänvisning tillhandahålla användarkonton som är kopplade till dina belöningar har betalat Premium-medlemmar i minst 30 dagar.

Vårt remisschema använder bästa möjliga spårning. Det kan finnas fall där vi inte kan spåra att användare har klickat på din remisslänk och betalat. Detta är mer troligt när användare klickar medan de använder en enhet och betalar på en annan. Betalningar kommer att distribueras enligt MatchedBets.com och MatchedBets.com kommer att ha det slutgiltiga beslutet i eventuella spårningsavvikelser eller misstänkt användning av vårt Referensschema.