Obchodné podmienky

www.matchedbets.com (uzavreté stávky) poskytuje spoločnosť SC Gold Marketing Services Ltd, Malta, MT2469-0701. Pri návšteve www.matchedbets.com (uzavreté stávky) súhlasíte s tým, že sa budete riadiť nasledujúcimi podmienkami. Matched Bets si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, za ktorých sa ponúka webová stránka, a je vašou zodpovednosťou skontrolovať podmienky zmien. Používanie webovej stránky predstavuje úplný súhlas s podmienkami a podmienkami.

ZARUČENIE ZRUŠENIA

Matched Bets vynakladá všetko úsilie na zabezpečenie toho, aby bol presne znázornený potenciálny príjem z uzavretých stávok. Rozumiete, že príjmové výkazy sú odhady toho, čo môžete zarobiť, a neexistuje žiadna záruka, že tieto úrovne príjmu dosiahnete ako používateľ, a súhlasíte s tým, že výkazy ziskov a výnosov sa budú líšiť od jednotlivca k jednotlivcovi.

Chápete, že neexistujú žiadne záruky, ako dlho bude trvať uzavreté stávkovanie alebo ako dlho z neho budete môcť ďalej zarábať.

OCHRANA ÚDAJOV A ODKAZY NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Matched Bets sa zaväzuje, že údaje zhromaždené na webových stránkach nebudú predávané ani zdieľané s tretími stranami, pokiaľ na to nie je zákonná požiadavka a vy nesúhlasíte s tým, že odškodníte a zaistíte neškodnosť Matched Bets v súvislosti s uvoľnením akýchkoľvek osobných alebo iných údajov podľa k týmto podmienkam.

Zodpovedajúce stávky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Matched Bets nezodpovedá za obsah týchto stránok a poskytuje vám tieto odkazy iba pre pohodlie. Rozumiete, že zahrnutie ľubovoľného odkazu neznamená implicitné schválenie stávok stránky alebo akékoľvek spojenie s jeho prevádzkovateľmi. Váš súhlas s webovými stránkami tretích strán je výhradný pre každý webový server a nebude mať žiadny postih ani odkaz na zodpovedajúce stávky.

Viac informácií o tom, ako zhodné stávky chránia a používajú vaše osobné informácie, nájdete v serveri Ochrana osobných údajov

SPRACOVANIE PLATBY

Neukladáme údaje o kreditnej karte ani nezdieľame údaje o zákazníkoch s ľubovoľnými stranami 3rd.

ZAKÁZANÉ ALEBO NEZÁKONNÉ POUŽÍVANIE

Musíte mať najmenej 18 rokov, aby ste mohli prezerať, používať alebo registrovať sa na tomto webe a musíte byť obyvateľom Spojeného kráľovstva alebo Írska.

Beriete na vedomie, že zodpovedajúce stávky nesmiete používať na žiadne účely, ktoré sú nezákonné alebo zakázané týmito podmienkami. Zodpovedané stávky nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť alebo poškodiť webovú stránku alebo brániť v používaní a využívaní webových stránok inou stranou. Nesmiete získavať ani sa pokúšať získať žiadne materiály alebo informácie žiadnymi prostriedkami, ktoré nie sú zámerne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Matched Bets.

SERVICE

Pred zadaním objednávky si musíte vytvoriť účet zadaním svojho e-mailu a hesla. Zaväzujete sa, že svoje heslo neposkytnete žiadnej tretej strane v akejkoľvek podobe a zaväzujete sa okamžite informovať zodpovedajúce stávky o akomkoľvek neoprávnenom použití alebo ohrození bezpečnosti, ktoré by mohlo vzniknúť.

S výnimkou akýchkoľvek bezplatných skúšobných verzií je potrebné predplatné zaplatiť vopred. Môžete si zvoliť možnosť mesačnej alebo ročnej platby, ktorá začína plynúť dňom uskutočnenia platby a predplatné bude prebiehať neobmedzene, pokiaľ ho odberateľ nezruší.

DODÁVKA PRODUKTU

Po spracovaní platby budete mať okamžitý prístup k plateným funkciám MatchedBets.com.

ZRUŠENIE

Matched Bets si vyhradzuje právo odmietnuť, bez zodpovednosti za škody alebo náklady, akúkoľvek prijatú objednávku v nasledujúcich situáciách:

  • Nesprávne alebo neoveriteľné fakturačné údaje
  • Objednávka je označená našimi bezpečnostnými systémami a je neobvyklá alebo náchylná na podvod.
  • Existuje dôvod domnievať sa, že máte menej ako 18 rokov
  • Existuje dôvod domnievať sa, že sprístupňujete obsah relevantných stávok tretím stranám

Zodpovedajúce stávky vrátia zákazníkom, ktorí sa prvýkrát pripojia k 14-dennej skúšobnej verzii, poplatok 1 £, ak o ne požiadajú do 14 dní. Za iné úrovne členstva, napríklad mesačné, štvrťročné, ročné alebo iné, sa pri použití zľavového kódu alebo v prípade, že počas svojej doby profitovali z využívania služby, nebudú vrátené žiadne platby. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť kontaktovaním podpory Matched Bets na adrese hello@matchedbets.com.

Skúšobná a špeciálna ponuka v hodnote 1 £

MatchedBets.com ponúka 14-dňové úvodné členstvo za 1 £. Môžeme tiež prevádzkovať špeciálne akcie za zvýhodnenú cenu. Vedzte, že úvodné ponuky môže každý jednotlivec požadovať iba raz. Každý používateľ, ktorý sa pokúsi predplatiť viackrát pomocou zľavových kódov alebo úvodných ponúk, porušuje tieto podmienky. MatchedBets.com si vyhradzuje právo zrušiť všetky účty spojené s týmto druhom činnosti.

ZODPOVEDNOSŤ

Používanie služby Zodpovedané stávky je na vaše vlastné riziko. Aj keď Match Bets vynakladá všetko úsilie na to, aby bol obsah presný a bezchybný, robí to bez akýchkoľvek záruk, vyjadrených alebo implicitných.

Matched Bets nezaručuje, že funkcie obsiahnuté na webových stránkach budú neprerušované alebo bezchybné, alebo že chyby budú opravené. Celý obsah párovaných stávok je poskytovaný iba na informačné účely a nemal by sa považovať za radu.

AUTORSKÉ PRÁVA A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Rozumiete, že nesmiete kopírovať, prepisovať alebo parafrázovať žiadny z materiálov na tejto webovej stránke na komerčné alebo nekomerčné použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu uzavretých stávok. Patria sem písomný obsah, videá, rozloženie dizajnu, stratégie, zoznamy ponúk a akékoľvek ďalšie materiály o zhodných stávkach. Akékoľvek porušenie tejto dohody bude mať za následok ukončenie vášho členstva a nebude poskytnutá žiadna refundácia ani kompenzácia.

Odporučte schému priateľa

MatchedBets.com prevádzkuje schému sprostredkovania 10 GBP. Ak sa chcete zúčastniť, musíte byť skúšobným alebo prémiovým členom MatchedBets.com.

Môžete sa prihlásiť na hlavný panel odporúčaní tu. Na informačnom paneli odporúčaní nájdete odkaz, ktorý je jedinečný pre váš účet. Za každého používateľa, ktorý sa zaregistruje na webe MatchedBets.com Premium po kliknutí na váš odkaz na sprostredkovanie a zostane členom Premium po dobu 30 dní, získate odmenu v hodnote 10 GBP, ktorá vám bude prevedená prostredníctvom služby PayPal.

Na uplatnenie svojej odmeny budete potrebovať účet PayPal.

Odmeny vám budú vyplatené, keď požiadate o platbu zo svojho Panel odporúčaní poskytnutie používateľských účtov spojených s vašimi odmenami vyplácalo členom Premium najmenej 30 dní.

Naša schéma sprostredkovania využíva sledovanie maximálneho úsilia. Môžu sa vyskytnúť prípady, keď nedokážeme sledovať, či používatelia klikli na váš odkaz a zaplatili. Je to pravdepodobnejšie, keď používatelia kliknú pri používaní jedného zariadenia a platia na druhom. Platby budú distribuované podľa uváženia MatchedBets.com a MatchedBets.com bude mať konečné rozhodnutie v prípade akýchkoľvek anomálií sledovania alebo podozrivého použitia našej schémy odporúčaní.