Pob Ffordd yn Cydweddu

Mae'r teclyn Every Way Matcher yn cymharu'r odiau ar gyfer pob ffordd betiau mewn sawl bwci â'r ods lleyg ar amryw gyfnewidfeydd betio.

Bob ffordd mae betiau'n gweithio'n wahanol i Win betiau gan eu bod yn cynnwys dau bet wedi'u bwndelu i mewn i un. Pan fyddwch chi'n gosod bet bob ffordd, rydych chi'n gosod hanner cyfanswm eich cyfran ar eich dewis i ennill a'r hanner arall ar eich dewis i orffen mewn safle lle. Felly, wrth osod betiau bob ffordd, rhaid i chi osod rhan ennill a gosod eich bet.

Mae'r Every Way Matcher yn cymharu ods ennill a gosod ceffylau sy'n rhedeg mewn rasys sy'n digwydd ar unrhyw ddiwrnod penodol ac yn dod o hyd i gyfleoedd a allai fod yn broffidiol yn yr ods hynny.

Gallwch ddefnyddio'r teclyn Every Way Matcher ar gyfer:

 • Dod o hyd i archiau pob ffordd
 • Tynnu mwy o werth o'ch betiau am ddim
 • Yn arwain at golledion llai o'ch betiau cymwys
 • Dod o hyd i'r ceffylau gwerth gorau mewn rasys gyda lleoedd ychwanegol
 • Elw o gyfrifon bwci sydd wedi cael eu gubio

Bydd y Matrics Pob Ffordd yn arddangos y gemau gwerth gorau mewn trefn ac yn rhoi sgôr i bob un ohonynt. Mae unrhyw gyfatebiaeth â sgôr o 100% yn gyfystyr proffidiol lle mae'n bosibl cloi elw ohono trwy gefnogi a gosod y dewis yn unig.

 

pob ffordd matcher

Mae gan ddefnyddwyr hefyd yr opsiwn i hidlo'r canlyniadau yn y matiwr gan naill ai bwci, cyfnewid betio neu i gynnwys / eithrio bwâu ennill.

Arbs ennill yw pan fydd yr ods cefn ar gyfer y fuddugoliaeth yn y bwci yn fwy na'r ods lleyg ar gyfer y fuddugoliaeth yn y gyfnewidfa. Nid yw eithrio ennill arbs yn golygu nad yw'r gemau sy'n weddill yn broffidiol oherwydd gallai fod gwerth yn y rhan lle o'r betiau. Fodd bynnag, trwy eithrio bwâu ennill, mae'r bwci yn llai tebygol o gymryd sylw ac mae gennych well siawns na fydd eich cyfrif yn cael ei rwygo na'i gyfyngu ar y stanc.

Ar ôl i chi ddod o hyd i ornest, bydd clicio ar y saeth i'r dde ohoni yn agor y Cyfrifiannell Pob Ffordd a fydd yn cael ei phoblogi ymlaen llaw gyda manylion eich bet. Mae'r Cyfrifiannell Pob Ffordd yn wahanol i safon cyfrifiannell betio cyfatebol gan ei fod yn ystyried yr ods ar gyfer ennill a gosod rhan o'ch bet pob ffordd.

Ewch Premiwm, Cael Mwy o Gynigion
Gwerth Gorau O Amgylch

 • Mynediad drosodd 180 croesawu ac ail-lwytho cynigion
 • Cynigion Ail-lwytho a Bag Arian wedi'u Diweddaru Bob Dydd erbyn 11am
 • Uwch Odds Matcher gyda 32 Llyfrwerthwyr a 4 cyfnewid
 • Hyfforddiant manwl ar ystod o strategaethau betio cyfatebol
 • Arbed amser gyda'n Odds Matcher datblygedig gyda diweddariadau amser real
 • Anghofiwch daenlenni, mae'r traciwr bet yn gwneud y cyfan i chi ynddo dim ond ychydig o gliciau
 • Cefnogaeth i gwsmeriaid gan 8 tan yn hwyr bob dydd
 • Nid oes angen Contract, canslo unrhyw bryd

Treial £ 1

Sicrhewch bopeth am 14 diwrnod.

£ 1

Prynu Nawr >>

Adnewyddu ar £ 18 / mis

Premiwm - Talu'n Fisol

Offer uwch i helpu i sicrhau'r enillion mwyaf posibl

£ 18/ mo

Prynu Nawr >>

Premiwm - Talu'n Flynyddol

Y ffordd fwyaf fforddiadwy i gael mynediad i'n platfform

£ 99/ y

Prynu Nawr >>

Mae pob un o'n pecynnau yn cynnwys yr un offer datblygedig. Mae'r prisiau i gyd yn cynnwys TAW

* Gall eich elw amrywio