Matiwr Rasio Ceffylau

Mae cynigion rasio ceffylau ar gael bob dydd gan ganran uchel o bwci ar-lein a gallant fod yn hynod broffidiol i betwyr cyfatebol. Mae rhai mathau poblogaidd o gynigion rasio ceffylau yn cynnwys:

  • Arian yn ôl os yn 2il
  • Arian yn ôl os 2il i SP Hoff
  • Bet am ddim os ydych chi'n cefnogi enillydd yn 4/1 neu fwy
  • Lleoedd Ychwanegol

Yn MatchedBets, rydym yn integreiddio ein matiwr ods wedi'i ffurfweddu ymlaen llaw i'r holl ganllawiau cynnig lle bo hynny'n bosibl. Mae hyn yn arbed amser i aelodau agor y matiwr ods mewn ffenestr ar wahân a hidlo'r canlyniadau â llaw ar gyfer cyfarfod neu rasys rasio ceffylau penodol. Fodd bynnag, mae ein teclyn Rasio Ceffylau Matcher yn mynd un cam ymhellach ac yn arddangos gemau gwerth ar gyfer pob cynnig rasio ceffylau mewn un lle. 

Mae'r Matiwr Rasio Ceffylau ar gael i bob aelod o MatchedBets.com ac mae'n offeryn defnyddiol iawn i ddod o hyd i gemau agos ar gyfer cynigion rasio ceffylau yn gyflym.

Bydd yr offeryn yn arddangos y gemau agosaf ar gyfer rhedwyr yn y rasys dyddiau y mae bwci yn darparu cynigion ar eu cyfer. 

 

matiwr rasio ceffylau

Gall defnyddwyr hidlo'r canlyniadau i ddangos matsis:

  • Am gynigion penodol
  • Ar gyrsiau penodol
  • Ar gyfer rasys penodol
  • Ar gyfer cyfnewidfeydd betio penodol

Yn gynwysedig yn y canlyniadau mae'r elw posibl a'r golled bosibl ar gyfer pob gêm. Yr elw posib yw'r swm y gallwch chi ddisgwyl ei wneud pe bai'r sbardun yn cael ei daro a'r golled bosibl yw pe na bai'r sbardun yn cael ei daro. Er enghraifft, ar gyfer cynnig 'Ad-daliad os 2il', byddai'r sbardun yn cael ei daro pe bai'ch dewis yn gorffen yn 2il. 

Ar ôl i chi ddod o hyd i ornest agos ar gyfer cynnig rasio ceffylau, mae angen i chi bennu'r stanc lleyg delfrydol ar gyfer eich dewis. Gallwch wneud hyn gyda chlicio botwm trwy'r Matiwr Rasio Ceffylau trwy glicio ar y botwm 'Cyfrifiannell' wrth ymyl unrhyw un o'r gemau ar y rhestr. Bydd hyn yn agor y cyfrifiannell betio cyfatebol a fydd yn cael ei phoblogi ag ods eich dewis ac yn arddangos y stanc lleyg delfrydol yn seiliedig ar eich cefn-gefn a'r comisiwn cyfnewid.

Yn yr un modd â'r holl offer ar MatchedBets, gallwch olrhain pob bet rydych chi'n ei osod a chofnodi'ch elw. Gellir gwneud hyn trwy'r gyfrifiannell trwy glicio ar y botwm 'Track Bet'. Ar ôl ei olrhain, bydd eich bet yn cael ei gadw i'ch cyfrif a gallwch ei nodi fel un a enillwyd neu a gollwyd ar ôl iddo setlo. Bydd hyn yn diweddaru cyfanswm eich elw betio cyfatebol yn eich cyfrif.

Mae'r Matiwr Rasio Ceffylau yn ddim ond un o lawer o offer betio cyfatebol sydd ar gael i aelodau MatchedBets.com. Gallwch gael mynediad i'r holl offer hyn trwy ymuno heddiw. Mae aelodaeth yn costio dim ond £ 1 am 14 diwrnod a gallwch ganslo o fewn eich cyfrif ar unrhyw adeg.