Ennill Cyfrifiannell Dutching yn Unig

Gellir defnyddio'r 'Cyfrifiannell Dutching Win Only' i bennu'r polion delfrydol wrth gwmpasu sawl dewis ar ddigwyddiad.

Gallwch naill ai ddefnyddio'r offeryn hwn gyda ras wedi'i phoblogi ymlaen llaw o'r rhestr rasio ceffylau neu nodi'ch dewisiadau eich hun ar gyfer rasys ceffylau, gemau pêl-droed, gemau tenis a mwy.

Defnyddio'r gyfrifiannell dutching

Os ydych chi'n rhoi digwyddiad nad yw ar y rhestr rasio ceffylau, gêm bêl-droed er enghraifft, mae angen i chi ychwanegu detholiad ar gyfer pob canlyniad posib. Ar gyfer gêm bêl-droed, byddem yn ychwanegu tri dewis ar gyfer ennill cartref, tynnu ac oddi cartref. Gallwch ychwanegu detholiad trwy glicio ar y botwm glas '+'.

Mae yna sawl maes arall i'w poblogi, gan gynnwys:

  • Cyfanswm y Daliadau Dymunol - Y stanc cyfun ar draws eich holl ddetholiadau
  • Lefel Talgrynnu - Mae hyn yn talgrynnu pob un o'ch polion i'r gwerth sy'n cael ei nodi. Er enghraifft, wrth fynd i mewn i rowndiau '1' mae pob stanc i'r £ 1 agosaf. Wrth fynd i mewn i rowndiau '0.1', mae pob stanc i'r 10c agosaf ac ati. Efallai y bydd yn edrych yn rhyfedd i bwci os ydych chi'n gosod bet am swm od fel £ 35.47 ac felly gallai gosod £ 35.50 neu £ 35 fod yn opsiwn gwell y mae'r nodwedd hon yn helpu ag ef. Fe sylwch efallai na fydd yr elw ar gyfer pob dewis yr un peth os ydych wedi talgrynnu'ch polion. Os ydych chi'n dymuno dychwelyd yr un elw waeth beth fo'r canlyniad, bydd angen i chi nodi 0.01 a fydd yn defnyddio'r union betiau.
  • Odds - Rhowch yr ods ar gyfer pob dewis gan y bwci rydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer y dewis hwnnw
  • Gwir Stake - Os ydych chi'n betio swm nad yw yr un peth â'r 'Advke Stake', gallwch ei nodi yn y maes hwn. Gallwch wneud hyn os ydych chi'n rowndio betiau am y bet penodol hwnnw.
  • BOG - Os cymhwysir 'Best Odds Guaranteed' a bod un neu fwy o'ch dewisiadau yn diffodd am bris uwch, gallwch ei nodi yma a bydd yn diweddaru eich sefyllfa.
  • Uwch - Gwiriwch y blwch hwn os ydych chi'n defnyddio bet am ddim lle nad yw'r stanc wedi'i chynnwys yn y ffurflenni

cyfrifiannell dutching

Ar ôl i chi nodi'r manylion hyn, bydd y gyfrifiannell yn dangos yr enillion a'r elw unigol pe bai pob dewis yn ennill ynghyd â'r EV cyffredinol.

Gallwch arbed y data trwy glicio ar y botwm 'Cadw' a dod yn ôl ato ar ôl i'r digwyddiad ddod i ben.

Yna gallwch chi farcio un o'r detholiadau fel enillydd a fydd yn diweddaru cyfanswm eich elw yn eich cyfrif.

Llwytho ras o'r rhestr rasio ceffylau

Gallwch lwytho rasys sydd i'w gweld yn y rhestr rasio ceffylau i'r gyfrifiannell dutching trwy glicio ar y botwm saeth yn y golofn 'Win Overround' ar y dde. Bydd hyn yn agor y gyfrifiannell dutching ac yn llwytho'r data ar gyfer pob ceffyl yn y ras.

[ewd]